header banner
Default

De reden waarom zoveel mensen Bitcoin kopen


Table of Contents

  NOS Nieuws

  De laatste maanden breekt de koers van de bitcoin record na record. De aantrekkingskracht groeit, steeds meer mensen investeren in de digitale munt. Naar schatting hebben inmiddels zo'n 700.000 Nederlanders bitcoin in hun bezit. En ook andere cryptocurrency stijgen snel in waarde.

  Tegelijkertijd waarschuwen economen en andere experts voor de extreme koersschommelingen van cryptogeld, en trekken ze de toekomst van het digitale geld in twijfel.

  Hoe werkt de technologie achter bitcoin en waarom is-ie juist nu weer zo populair? Dat leggen we uit. Voor deze video hebben we onder meer gesproken met Bert Slagter van LekkerCryptisch.

  Waarom zo veel mensen het op Bitcoin hebben gemunt

  Sources


  Article information

  Author: Evan Murphy

  Last Updated: 1702637281

  Views: 736

  Rating: 4 / 5 (114 voted)

  Reviews: 94% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Evan Murphy

  Birthday: 1983-01-15

  Address: 444 Wolf Manors Suite 185, East Olivia, DE 16835

  Phone: +4701828889462473

  Job: Article Writer

  Hobby: Raspberry Pi, Hiking, Running, Web Development, Fishing, Cooking, Amateur Radio

  Introduction: My name is Evan Murphy, I am a spirited, irreplaceable, unreserved, accessible, forthright, Adventurous, skilled person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.