header banner
Default

Crypto inkeren of melden bij de Belastingdienst - Jongbloed Fiscaal Juristen


Boete crypto kan oplopen tot 300%

VIDEO: Belastingaangifte tips 2018 - Jongbloed Fiscaal Juristen
Jongbloed Fiscaal Juristen

Steeds meer Nederlanders bezitten cryptovaluta, zoals de Bitcoin. Wij staan in de praktijk vaak belastingplichtigen bij die de belastingheffing bij deze cryptovaluta over het hoofd hebben gezien. In de loop van 2021 komt er nieuwe wetgeving binnen de Europese Unie, waardoor de bezitter van bitcoins of andere cryptomunten bekend worden bij de Belastingdienst. Crypto moet in de meeste gevallen in box 3 (waarde per 1 januari) worden aangegeven, soms zelfs in box 1.

Hebt u crypto's? Wij zien dat veel mensen deze (nog) niet melden bij de Belastingdienst, soms bewust, soms onbewust. Er is op dit moment Europese regelgeving op komst die het verbergen van cryptomunten voor de Belastingdienst complexer maakt.

Nieuwe Europese wetgeving inzake crypto en melding Belastingdienst

VIDEO: Hoe betaal je 0 belasting op Cryptocurrency Inkomsten? #shorts
Boekhouderstotaal

De Europese Unie is met een richtlijn bezig  waardoor lidstaten van de EU eenvoudiger spontaan informatie kunnen en moeten uitwisselen over de bezitter / eigenaar van cryptomunten. Het voorstel staat voor 2021 op de agenda. Nadat de wetgeving binnen de EU is aangenomen, moet deze worden opgenomen in de Nederlandse wetgeving, dit zal nog wel even duren. Binnen de nieuwe wetgeving worden cryptobedrijven gedwongen om persoonlijke gegevens van zenders en ontvangers op te slaan en uiteindelijk aan de EU of het woonland te verstrekken. Het is zelfs denkbaar dat anonieme cryptowallets worden verboden.

In dit artikel leggen wij de gevolgen uit als u crypto niet in uw aangifte hebt aangegeven en bijvoorbeeld wordt betrapt. 

Cryptovaluta en Belastingdienst

VIDEO: Crypto Verzwijgen? Doe het niet! | Hoeveel Belasting betaal je over crypto?
LangzaamRijker

Cryptovaluta vertegenwoordigen een waarde. Deze waarde varieert sterk. De waarde die voor uw heffing relevant is, is afhankelijk van de wijze waarop u de cryptovaluta aanhoudt. Bezit van crypto hoort in de basis thuis in box 3. Bent u een actieve particulier (bijvoorbeeld door minen of veel handel), dan kan sprake zijn van heffing in box 1. De kosten zijn dan ook aftrekbaar.

Het kopen van crypto is zelden zichtbaar voor de Belastingdienst. Als de crypto (met forse winst) wordt verkocht, is er echter wel een vermogensstijging zichtbaar, deze kan de Belastingdienst via een vermogensvergelijking wel zien. De Belastingdienst zal dan vragen stellen over de door u ingediende aangifte Inkomstenbelasting.

De Belastingdienst kan dan tot 5 jaar terug een navorderingsaanslag opleggen, als de crypto via het buitenland is aangehouden, kan dit ook 12 jaar zijn. Wij denken dat de Belastingdienst gaat stellen dat crypto kwalificeert als buitenlands vermogen (dus 12 jaar navorderingstermijn).

Tevens zal de Belastingdienst een boete opleggen. Omdat de crypto veelal bewust niet is opgenomen, zal de basisstelling zijn dat sprake is van opzettelijk niet aangeven van vermogen. De boete bedraagt dan tenminste 100% van de opgelegde aanslag. Er kan ook een verhoogde boete van 300% worden opgelegd, deze wordt meestal verminderd tot 150%.

Advies inzake crypto bij onderzoek Belastingdienst

VIDEO: Crypto & Belasting 2022 | De beste truc om MINDER BELASTING te betalen?
DoopieCash - Traden & Investeren

De Belastingdienst zal u een vragenformulier sturen. U bent verplicht de fiscaal relevante vragen te beantwoorden, andere vragen dus niet. Als u niet zou antwoorden of dit weigert, zal de Belastingdienst een zogenaamde informatiebeschikking afgeven. Gevolg hiervan is dat u aanloopt tegen een omkering en verzwaring van de bewijslast. Al uw stellingen moet u in dit traject overtuigend aantonen, dit gaat verder dan de normale toets (aannemelijk maken).

Het is verstandig om een specialist in te schakelen als de Belastingdienst u op het spoor komt. Wij hebben ruime ervaring met dit soort trajecten en adviseerden ook honderden cliënten bij het vooraf melden van nog onbekend vermogen (inkeerregeling).

"Ik heb crypto niet in mijn aangifte staan, wat nu?"

VIDEO: Belasting in box 3 berekenen - De vermogensrendementsheffing
Meneer Katerbarg legt uit

Mede door de aangekondigde EU-wetgeving zal de Belastingdienst binnen enkele jaren veel informatie ontvangen over cryptobeleggingen. Als dit nog niet bekend is in uw aangifte, dan loopt u een fors financieel risico (boetes kunnen oplopen tot 300%). U kunt vrijwillig een opgave doen aan de Belastingdienst inzake de verzwegen cryptobeleggingen. Als u dit binnen 2 jaar doet, dan wordt er veelal geen vergrijpboete opgelegd. Voor cryptobeleggingen gelden er echter wel uitzonderingen, in voorkomende gevallen wordt er wel een vergrijpboete opgelegd, maar deze is dan lager dan de genoemde 150%.

Als de Belastingdienst u al op het spoor is, dan is vrijwillige verbetering niet meer mogelijk. Inkeren is dan immers niet meer vrijwillig.

Op korte termijn is het voor de Belastingdienst een stuk eenvoudiger om cryptomunten in het vizier te krijgen.

Advies inzake inkeren bij cryptobeleggingen

VIDEO: IK ging DAYTRADEN met €1500!
UberQuin

Wij hebben in de loop der jaren veel inkeertrajecten begeleid. Dat waren eerst vooral zaken met betrekking tot buitenlandse bankrekeningen, maar steeds vaker gaat het om (aanzienlijke) cryptoportefeuilles. De belastingplichtige die vrijwillig wil verbeteren en alsnog juiste aangiften uit zichzelf doet, kan er vaak met een goede deal vanaf komen. Wij helpen u graag om die deal te bereiken. Neem gerust eens contact op met één van de auteurs van dit artikel. Een eerste gesprek is altijd vrijblijvend.

Bron crypto en inkeerregeling

VIDEO: SCALPEN doe je zo! | De BESTE entry voor DAYTRADEN
DoopieCash - Traden & Investeren

Vragen en antwoorden EU inzake crypto

Richtlijn EU inzake crypto 20 juli 2021

Voorgestelde EU wetgeving inzake crypto

Meer weten van eu wetgeving voor crypto

VIDEO: BOEF LAAT ZIEN WAT HIJ HEEFT VERDIENT MET ZIJN AANDELEN
Herres
 • Bitcoin en BTW
 • Bitcoin in box 1
 • Bitcoins in de eenmanszaak
 • Bitcoins en BV
 • Bitcoin in jaarrekening
 • Crypto munt en belastingen
 • Fiscale aspecten crypto valuta
 • Crypto's vergeten bij aangifte?
 • Crypto en software
 • Vragenbrief cryptomunt of bitcoin
 • FIOD en crypto
 • NFT en belastingen
 • Bitcoin en vrijwillige verbetering aangifte
 • Bitcoin paradijs portugal
 • Belasting betalen over crypto
 • Informatie verschaffen Crypto
 • Bitcoin Forks Belastingdienst
 • Crypto en belastingen
 • Crypto in de BV
 • Inkeren crypto bezitters belastingdienst

Sources


Article information

Author: Eric Ferrell

Last Updated: 1704225842

Views: 826

Rating: 4.8 / 5 (34 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Eric Ferrell

Birthday: 1970-01-17

Address: 0363 Ricky Bridge, East Andrew, CT 42863

Phone: +3977094715629131

Job: Medical Doctor

Hobby: Poker, Cross-Stitching, Sewing, Wildlife Photography, Baking, Raspberry Pi, Playing Chess

Introduction: My name is Eric Ferrell, I am a forthright, intrepid, fearless, skilled, multicolored, accomplished, treasured person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.