header banner
Default

"We zijn bang gemaakt", aldus beleggers nadat twee banken zijn failliet gegaan en alle winst van dit jaar is verloren


Table of Contents

  © Reuters

  Het onverwachte omvallen van de Amerikaanse banken SVB en Signature Bank brengt de somberste dagen van de financiële crisis weer in herinnering. Toen veroorzaakte de ondergang van Lehman Brothers in 2008 wereldwijd een ongeziene financiële alarmsituatie. Ook nu zorgen panikerende beleggers voor een schokgolf op de beurzen. Alvast op de Brusselse beurs is alle winst van dit jaar uitgeveegd. Maar is de vrees gegrond?

  Anton Goegebeur en Gilles Liesenborghs

  Sources


  Article information

  Author: Larry Brown

  Last Updated: 1703850361

  Views: 846

  Rating: 4.4 / 5 (73 voted)

  Reviews: 84% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Larry Brown

  Birthday: 1934-07-20

  Address: 6476 Paige Mountains Apt. 131, Lake Jeremy, HI 60205

  Phone: +4836708340108068

  Job: Dietitian

  Hobby: Origami, Lock Picking, Basketball, Chess, Motorcycling, Telescope Building, Photography

  Introduction: My name is Larry Brown, I am a bold, intrepid, Adventurous, forthright, candid, fearless, radiant person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.